opc_loader

Gratis verzend- en retourservice | Achteraf betalen | Gemiddelde beoordeling door onze klanten: 9.6

Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden - N.Jooy

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - N.Jooy

Artikel   3 - Algemeen

Artikel   4 - Privacy

Artikel   5 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   6 - Prijzen

Artikel   7 - Betaling

Artikel   8 - Verzending

Artikel   9 - Ruilen en retourneren

Artikel   10 - Garantie

Artikel   11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel   12 - Intellectuele eigendomsrechten

Artikel   13 - Aansprakelijkheid

Artikel   14 - Overmacht

Artikel   15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
1.1 Klant : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.2 Overeenkomst : is een afspraak tussen minimaal twee partijen over de aankopen en betalingen van de producten van N.Jooy. 

Artikel 2 - N.Jooy
N.Jooy
Gevestigd in Hellevoetsluis
Email: Info@njooy.nl
BTW: 207776313B01
KVK: 69546096
IBAN: NL 06 KNAB 0256 5658 64 t.n.v. NJooy

Artikel 3 - Algemeen
3.1 Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de voorwaarden van N.Jooy. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van N.Jooy.
3.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van N.Jooy. 
3.3 N.Jooy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 - Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij zullen uw gegevens in geen enkel geval doorverkopen aan derden. N.Jooy gebruikt enkel uw gegevens om uw bestelling te versturen.
4.2 N.Jooy respecteert de privacy van gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Door heet plaatsen van en bestelling geeft uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het versturen van uw bestelling.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst tussen N.Jooy en een klant komt tot stand door een bestelling te plaatsen op onze webshop.
5.2 In geval van overmacht heeft N.Jooy het recht om de overeenkomst te ontbinden. N.Jooy stelt de klant hiervan op de hoogte per e-mail.
5.3 Het is mogelijk om de bestelling te annuleren door een e-mail te sturen naar N.Jooy. Indien de producten al verzonden zijn, worden de verzendkosten in rekening gebracht.
5.4 Voor alle procuten geldt zolang de voorraad strekt. Wanneer een product niet leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte per e-mail. In deze situatie kun u de bestelling kosteloos annuleren. Binnen 10 dagen zal N.jooy het aankoopbedrag terugstorten.

Artikel 6 - Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
6.3 Prijzen zullen enkel aangepast worden wanneer wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer onze leveranciers prijsverhogingen doorvoeren. 
6.4 Prijswijzigingen hebben geen invloeg op de reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Betaling kan geschieden door middel van iDeal, Pay-pal en een bankoverschrijving.
7.2 De betalingen per bankoverschrijving dienen voorafgaand aan de verzending te geschieden.
7.3 De klant is verplicht om onjuisheden in de betaalgegevens aan N.Jooy te melden. Indien de prijs door type-fouten niet meer in verhouding staat tot het product heeft N.Jooy het recht om de producten niet te verzenden. Wij zullen u hievan op de hoogte stellen per e-mail.


Artikel 8 - Verzending
8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
8.2 Indien de levering later is dan 7 dagen zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U kunt de bestelling kostenloos annuleren. 
8.3 Bij N.jooy levert enkel aan afleveradres in Nederland.
8.4 Bestellingen die door middel van iDeal betaald zijn, worden binnen 1 tot 3 werkdagen verstuurd. Bij betalingen via een bankoverschrijving gaat N.Jooy over tot levering wanner de betaling is ontvangen.
8.5 N.Jooy hanteert een tarief van €1,95 voor het verzenden van uw producten. Een tarief van €3,95 wordt gehanteerd voor zending incl. Tracke & Trace code.” 
8.6 N.Jooy is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadigingen door PostNL. 
8.7 Overschrijding van het leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 - Ruilen en retourneren
9.1  De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien het product niet gewenst is, kunt u binnen 14 dagen het product ruilen of retourneren een e-mail te sturen naar info@njooy.nl. Vermeld uw naam, het factuurnummer, de productnaam en het aantal in de e-mail. Na respons kunt u de producten retourneren.
9.3 Na 7 dagen is de koopovereenkomst bindend.
9.4 Enkel ongedragen en onbeschadigde producten kunnen worden geruild of geretourneerd.
9.5 Zelfontworpen producten of op maat gemaakte producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
9.5 De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
9.6 Verzendkosten voor de omgeruilde producten zijn voor rekening van de klant.
9.7 De producten dienen in de originele verpakking teruggezonden te worden.
9.8 Binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag teruggestord.

Artikel 10 - Garanties
10.1  De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de bestelling incompleet of beschadigd is, dient de klant dit binnen 2 dagen te melden via info@njooy.nl vermeld uw naam, het factuurnummer, de productnaam, aantal en de beschadiging c.q. het gebrek.
10.2 N.Jooy zal zorg dragen voor een passende oplossing. Dit kan zijn een reparatie, een nieuw product, een vervangend product of een restitutie van heet aankoopbedrag.
10.3 De klant kan geen beroep doen op de garantieregeling in geval van:

  • Normale slijtage door het gebruiken van de producten;
  • Krassen, breuk of andere beschadigingen door het gebruiken van de producten;
  • Aan het artikel namens de klant aangebrachte wijzigingen;
  • Beschadiging door opzet of onachtzaamheid;
  • Door derde verrichte reparaties aan de geleverde producten;
  • Producten die verkleuren door de PH-waarde van de huid;
  • Metaal dat is verkleurd door contact met water, parfum, bodylotion, haarlak en andere vloiebare stoffen;
  • Het verliezen van kralen en bedels.

10.4 Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking.
10.5 De producten dienen ongedragen te zijn. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al zijn of haar openstaande betalingen heeft voldaan. 

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming, teksten, foto's, afbeeldingen op ander beeldmateriaal te kopiëren van de website, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. 
12.2 U mag enkel de website delen voor informatieve doeleinden. 
12.3 Bij overstreding zal een juridische procedure gestart worden.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 N.Jooy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten of aan andere objecten door verkeerd gebruik van de producten. Raadpleeg onze website voor enkele onderhoudtips.
13.2 N.Jooy is niet aansprakelijk voor de kleurafwijkingen. De kleuren op de website zijn niet exact hetzelfde als in de werkelijkheid. N.Jooy tracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te weergeven op de website.
13.3 De website is met veel zorg samengesteld. N.Jooy kan helaas niet uitsluiten dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. N.Jooy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van  onvolledige of onjuiste infomatie , door ons onbedoeld verstrekt.

Artikel 14 - Overmacht
14.1 N.Jooy is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot haar risico behoort te komen. Vertraging of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van N.Jooy.
14.3 N.Jooy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is N.Jooy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.